Duszpasterze, lider oraz zespół animatorów

Wspólnoty Matki Miłosierdzia

KS PIOTR   Ks. Piotr Czarniecki - koordynator wspólnot charyzmatycznych Archidiecezji Przemyskiej. Zaprzyjazniony ze Wspólnotą Matki Miłosierdzia. Pełni posługę podczas nabożeństwa z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.  Bierze rónież udział podczas wyjazdów, pielgrzymek czy spotkań wspólnoty. Posługuje również jako redaktor w jarosławskim Radio Fara.

ks piekowski      Ks, Marek Pieńkowski - od 2004 r. jest Dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, a także rektorem kościoła pw. Św. Mikołaja i św. Stanisława. Jest to człowiek pełen entuzjazmu, dobroci i kreatywności - otwarty na potrzeby każdego człowieka.  Uczestniczy w życiu wspólnoty poprzez posługę na spotkaniach modlitewnych. Prowadzi rówież katechezy biblijne podczas cotygodniowych spotkań, a także podczas nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w pierwsze piątki miesiąca.

      lider Ireneusz Blok - lider Wspólnoty Matki Miłosierdzia od....lat. Wraz z żoną Magdaleną od 15 lat należą do Odnowy w Duchu Świętym. Czuwa nad kierunkami i postępami całej wspólnoty. Ogarnia swoją troską wczystkich jej członków. Współpracuje z kapłanami oraz kieruje działaniami wszystkich animatorów. Podejmuje również osobiście wszelkie decyzje istotne dla funkcjonowania wspólnoty: jej posług wewnątrz wspólnoty i na zewnątrz, organizacji działań ewangelizacyjnych, a także kierunku formacji.

 Do kompetencji i obowiązków animatora-odpowiedzialnego należy prowadzenie i troska o powierzoną mu przez lidera grupę. Wspieranie i prowadzenie innych posług na rzecz wspólnoty jak: stała modlitwa „osłania­jąca", prowadzenie spotkań modlitewnych,  posługa liturgiczna w czasie Mszy Św., prowadzenie finansów, pomoc przy organizacji pielgrzymek, a także pomoc przy wszelkich działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty.

 11 marca odbędą się w naszej wspólnocie wybory animatorów, zapraszamy wówczas na dalszą część artykułu.